Home Kijk & Lees Bobby Schuller in Opwekking Magazine: ‘Jouw toekomst is groter dan jouw vandaag!’

Bobby Schuller in Opwekking Magazine: ‘Jouw toekomst is groter dan jouw vandaag!’

Wij hebben als mensen allemaal hoop nodig. Toch? Zeker als we kijken naar de wereld van vandaag, dan kunnen we weleens de moed verliezen en niet zo hoopvol zijn. Maar over welke ‘hoop’ hebben we het ten diepste? Uit welke bron putten we, als we heel eerlijk zijn?

Het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt voor ‘hoop’, is het woord elpis. Elpis betekent niet alleen hoop, maar ook verwachten, verwelkomen, of voorbereiden alsof je weet dat er iets staat te gebeuren. Of een nog betere betekenis: vooruitkijken naar wat zeker is. In het dagelijks leven gebruiken we het woord ‘hoop’ vaak in de zin van ‘ik hoop dat mijn leven beter wordt, omdat ik een goede God dien en ik ga doen wat nodig is om een beter leven te krijgen.’ Maar dat is geen bijbelse hoop, dat is het soort het-komt-wel-goed-hoop. Er is een groot verschil tussen ‘ik hoop dat mijn leven beter wordt’ en ‘ik hoop in Christus dat Hij mijn leven beter maakt’.

Wat is hoop?

Hoop is een visie. Hoop op God is een visie op je leven, gebaseerd op Gods Woord. Het is iets wat je in je verbeelding ziet, geïnspireerd door Gods Woord en beloften waarop je kunt vertrouwen. Hoop is ook denken vanuit mogelijkheden. Mijn grootvader noemde dat: possibility thinking. Het is de vraag stellen: wat is mogelijk? En dan antwoordde hij vaak heel eenvoudig: ‘Als je het kunt geloven, kun je het bereiken.’ Maar het tegenovergestelde is ook waar, want als je het niet kunt geloven, zul je het ook niet bereiken. Deze manier van denken in mogelijkheden is voor iedereen. Dus denk niet: ik ben hier veel te oud voor. Wist je trouwens dat God vaker oude mannen en vrouwen gebruikt in de Bijbel? Hoe oud was Abraham toen God hem de belofte deed? Hij was 75. Dat is tegenwoordig niet zo oud, maar in die tijd was je dan stokoud. Hem werd als 75-jarige beloofd dat hij een kind zou verwekken en vader zou worden van vele naties. Als je een 75-jarige zoiets belooft, kun je maar beter opschieten, niet? Een beetje haast maken. Maar God haastte zich niet. God deed het in Gods tempo en welk tempo was dat? Abraham was 100 jaar oud toen de belofte van God vervuld werd. Hij moest 25 jaar wachten!

Als je het kunt geloven, kun je het bereiken

Bobby Schuller over een hoopvolle toekomst

Veranderen

Vandaag de dag hebben veel jonge mensen geen hoop. Ze hebben geen visie voor hun leven. Hoeveel jonge mensen zeggen niet dingen als: hoe kan ik slagen in een wereld waar de vastgoedprijzen zo hoog zijn of waarom vind ik geen goede partner of alles is niet eerlijk of het systeem is kapot, en ga zo maar door. Ik denk dat het van alle tijden is dat sommige jonge mensen dit zeggen. Misschien herken je het wel, maar vergeet niet, de lente volgt altijd op de winter. De zomer volgt altijd op de lente, de herfst volgt altijd op de zomer en de winter volgt altijd op de herfst. Met andere woorden: in sommige opzichten veranderen dingen nooit. Er zullen altijd problemen zijn in de wereld, er zal altijd oneerlijkheid zijn. De dingen in het leven zullen pas veranderen als jíj verandert. Als je een nieuw leven wilt, moet je een nieuw persoon worden. Dus ga niet op je lauweren rusten en afwachten tot er wat gebeurt.

Vooruitgang

Het is tijd om je te ontwikkelen tot wie je geroepen bent te zijn. Dit is waar ik heilig in geloof: als jij verandert, zal je leven veranderen. Als alle dingen die je wilt verbeteren buiten jouzelf verbeteren, zul jij niet veranderen tenzij je van binnenuit verandert. Daar moet het gebeuren, in je hart. In de Joodse traditie staat het hart niet voor emoties, wat je misschien zou verwachten. Het hart staat voor je wil. Dat vergt inspanning, toewijding en een keuze, dus waak ervoor dat je slaapwandelend door het leven gaat. Als kind slaapwandelde ik en wist ik er de volgende ochtend niets meer van. Velen van ons slaapwandelen in het dagelijks leven. Wij draaien op onze routines. Wij voeden op alsof het routine is. Wij leiden ons geestelijk leven alsof het routine is. Wij leiden ons leven met onze vrienden, met ons werk en we slaapwandelen. We doen dingen, maar wij boeken geen vooruitgang en diep van binnen weten we dat. Wil jij een verandering in je leven maken? Zo doe je dat. De verandering vindt niet plaats als je vrouw of man beter wordt. De verandering vindt ook niet plaats als je kinderen beter worden. De verandering vindt plaats als jij beter wordt. Verandering vindt plaats van binnenuit door Gods Geest die in je woont.

Verandering vindt plaats van binnenuit door Gods Geest die in je woont

Twee keer zien

Wij willen allemaal impact hebben in het leven. De impact die je naar buiten toe hebt, ontstaat wanneer je een visie hebt over wie je van binnen kunt zijn. De impact aan de buitenkant wordt zichtbaar wanneer iemand van binnen verandert. Hoe? Met kleine stapjes, elke dag, die op de lange termijn een groot verschil maken. In het leven moet je het zogezegd twee keer zien. Wat bedoel ik daarmee? De eerste keer is in je verbeelding als je die grote visie ziet. De tweede keer dat je het ziet, is wanneer je visie in vervulling gaat en je het echt kan aanschouwen. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dat een goed gevoel is.

De praktijk

Misschien vraag je je af: wat moet ik nu doen? Heel eenvoudig. Begin elke ochtend met de Heer. Zoek de stilte op. Bid, schrijf je doelen op, lees verschillende boeken. En mediteer op Gods Woord. Als je een toegewijd christen bent, schrik je misschien van dat woord, maar wist je dat het een bijbels principe is? In de Bijbel staat niet dat je de Bijbel moet bestuderen, maar dat je erover moet mediteren. Dat je als het ware op de woorden van God ‘kauwt’, erover nadenkt, ze tot je door laat dringen. ‘Zalig is de man of vrouw die zich verlustigt in de wet van de Heer en dag en nacht over de wet mediteert’ staat er in Psalm 1. Het woord voor mediteren is hagah wat betekent ‘zingen’ of ‘het steeds opnieuw hardop zeggen’. Je kunt mediteren op Gods Woord door bijbelverzen uit je hoofd te leren of door het ‘Onze Vader’ heel langzaam te bidden en te laten bezinken.

Echte hoop

Neem in de ochtend de tijd want dan ga je met de juiste focus de dag in. Wanneer je dit structureel doet, zul je zien dat je leven gaat veranderen. Hier is waar de échte hoop ligt: de hoop is Christus in jou. De hoop is dat je je leven zo opbouwt dat je degene wordt die je geroepen bent te zijn. Dat is niet iets groots. Het zijn de kleine dingen, de kleine veranderingen, de kleine keuzes, die in de loop van de tijd samen een enorm verschil maken in je leven. Start vandaag!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan