Home Kijk & Lees Bobby Schuller: ‘Vrijgevigheid is het verschil tussen overvloed en hebzucht’

Bobby Schuller: ‘Vrijgevigheid is het verschil tussen overvloed en hebzucht’

Bobby Schuller spreekt over uitdelen en vertelt aan de hand van verschillende verhalen dat écht leven, geven is.

Bobby: ‘Hannah en ik bezochten een grote kerk in Tulsa van voorganger Eastman Curtis. Het grootste deel van zijn leven was hij geen voorganger maar een rondtrekkende dominee. Als jonge man en jonge vader reisden hij en zijn vrouw in hun auto door het land en predikten in kerken, met name in het zuiden. Daar was de gebruikelijke collecte voor de kerk en na de preek stond de voorganger van de kerk op om aan de gastspreker een liefdesoffer te geven, zoals men dat noemt. Zo’n liefdesoffer was dan een steunbetuiging voor deze reizende prediker. Het was een manier om te zeggen hoe blij je met hem was. En altijd werd dat liefdesoffer, het hele bedrag, aan de prediker gegeven en dan voegde de kerk er meestal iets extra’s aan toe, uit dank.’

Bedrogen

‘Op een keer hadden Eastman en zijn vrouw net een baby gekregen en predikten ze in een vrij grote kerk, het ging heel goed. Iedereen was super enthousiast. De voorganger vroeg zoals gebruikelijk om een liefdesoffer en er kwam een enorme som geld binnen. Er werd een zee van liefde over Eastman en zijn gezin uitgestort. Na afloop van de dienst ging iedereen naar huis en de voorganger kwam naar onze prediker toe en zei: ‘De hoeveelheid geld die wij hebben ontvangen, is gewoon te veel. Wij hebben zelf te veel behoeften. Wij kunnen jou dit geld niet geven, maar hier is honderd dollar. Daarmee kun je genoeg benzine kopen om de volgende stad te bereiken. Eastman en zijn vrouw waren er kapot van dat ze zo werden verraden en bedrogen. Toen ze daar gebroken zaten besloten ze in hun hart dat het geld niet van de voorganger was en ook niet van hen. Ze besloten er anders tegenaan te kijken omdat het Gods geld was. In plaats van slachtoffer te zijn, ook al waren ze dat wel, zagen zij het geld als zaad. Ze geloofden dat het geld dat naar die kerk ging als zaad was dat zij plantten, in die kerk, maar ook in Gods koninkrijk. Ze geloofden dat God er iets groots mee ging doen.’

Toevertrouwen

Bobby vervolgt: ‘Toen ik dat verhaal als 19-jarige jongeman hoorde was ik diep geroerd. Om op die manier te denken over bezittingen en geld was een belangrijke les die ik van Eastman Curtis leerde. Dit is wat hij vaak zei: Of je nu rijk of arm bent, als je je geld op deze manier kunt zien zal het je leven veranderen: Mijn geld is niet het mijne, het is dat van God. Ik ben geen eigenaar, ik ben een beheerder. Net als goede beheerders en slechte beheerders vertrouwt God een bepaald bedrag aan bepaalde mensen toe om te beheren. Dat je niet veel hebt, betekent niet dat je dwaas of onverstandig bent maar ik denk wel dat God na verloop van tijd zijn middelen toevertrouwt aan mensen met wijsheid en aan mensen die vrijgevig zijn. Er is wijsheid die in vrijgevigheid schuilgaat en daar spreek ik vandaag over.’

Wij zijn beheerders, geen eigenaars

Overvloed

‘Als je niet in de kerk bent opgegroeid en je komt in een kerk als er wordt gesproken over geven, of over het beheer van middelen, dan is het woord dat altijd opduikt: Rentmeesterschap. Rentmeesterschap betekent het beheer van Gods hulpbronnen. Wij zijn beheerders, geen eigenaars. God zegent vrijgevige mensen. Het staat in de Bijbel. Het is of waar of niet waar. Wat wij weggeven, krijgen wij vaak terug en zelfs meer wanneer wij God dienen en Hem vertrouwen in geloof. Met andere woorden, hoe meer middelen je aan God toevertrouwt hoe meer middelen God aan jou zal toevertrouwen. Dat geloof ik. Ik geloof het met heel mijn hart. En ik geloof, hoe rijk je ook bent, hoe arm je ook bent of je nu in overvloed baadt of dat je het moeilijk hebt, geef. Geef. Geef aan mensen in nood. Geef aan de armen. Geef aan de jongeren. Geef aan studenten die zich geen maaltijd kunnen veroorloven. Geef aan mensen die het moeilijk hebben’, vertelt Bobby Schuller verder.

Geef

‘Geef aan je kerk en kijk toe hoe de hemel opengaat en God je begint te zegenen, niet alleen financieel, maar op zoveel manieren omdat je een vrijgevig mens wordt. Ik geloof dat dat het soort hart is dat God in ons allen wil creëren. Een diepe liefde voor onze naaste en het weerspiegelen van die liefde door middel van vrijgevigheid. Geef, geef, geef. Je zult er geen spijt van krijgen. Hier worstelen wij echt mee in ons leven. Daarom wil ik je het volgende verhaal vertellen.’

We raken vaak verstrikt in dingen die er niet echt toe doen in dit leven

Erfenis

Bobby Schuller: ‘Jezus heeft een grote schare mensen om zich heen, Hij begint te onderwijzen en te prediken en plotseling komen er twee broers naar voren. Ze hebben gevochten en geruzied. Eén van hen zegt tegen Jezus: “Heer, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis van onze vader met mij moet delen. Heb je ooit de kinderen van een welgesteld, rijk iemand gezien nadat hij of zij is overleden, vechtend om de erfenis? Dat ziet er vaak treurig uit. Iemand die voor je gezorgd en van je gehouden heeft. Maar binnen een week na het overlijden maak je ruzie met je broer of zus over wie er het meeste krijgt.’

Sterven

‘Ik wil alleen maar zeggen dat wij vaak verstrikt raken in dingen die er niet echt toe doen in het leven. Ik denk dat dit is wat Jezus ziet als die twee lui met elkaar vechten. Hij kijkt ze aan, Hij bekritiseert hen en zegt: “Wie heeft mij tot jullie rechter gemaakt?” Hij zegt eigenlijk: “Kijk uit voor hebzucht omdat het leven niet bestaat uit een overvloed aan bezittingen.” Daarnaast vertelt Jezus over een man die ooit een grote oogst had. Het graan was te veel voor zijn schuren dus bouwde hij een grotere schuur en vulde die tot aan de nok met graan en zei tegen zichzelf: “Nu kan ik de rest van mijn leven eten, drinken en vrolijk zijn. Ik ga het ervan nemen.” Maar God zei tot de man: “Jij dwaas. Vandaag zal je sterven.” Het werd hem allemaal afgenomen’, zegt pastor Bobby Schuller.

Geef eens een alleenstaande moeder of student een fooi van 100 dollar

Daklozen

Bobby: ‘Bijna in alle gevallen zijn mensen die geven, vrolijke mensen. Je bent een vreugdevol mens als je geeft, of je nu geeft uit overvloed of geeft vanuit gebrek, hoe je ook geeft, God zal je zegenen. Wij hebben veel gewerkt met daklozen en daklozen zijn vrijgevig. Het is prachtig om te zien, vooral als je je krenterig voelt en je niet weet of je wel moet delen. Ik herinner mij een video die ik ooit zag van een dakloze man. Iemand gaf hem honderd dollar en filmde dan stiekem wat hij met dat geld zou doen. Veel mensen denken dat hij drugs en alcohol ging kopen, maar dat deed hij niet. Hij ging naar een winkel, hij kocht een heleboel eten en toen ging hij naar een plek waar een heleboel andere daklozen waren en hij deelde het eten met hen. Dat gaat natuurlijk niet altijd zo maar ik kan je vertellen dat in de tijd die wij hebben besteed aan het leren kennen van onze dakloze naasten dat ze in veel gevallen erg gul zijn en dat ze daarmee het Koninkrijk van God erven.’

Hebzucht

Schuller: ‘Ik wil dat je nadenkt over de behoeften van je naaste, je kerk, je liefdadigheidsinstellingen. Als je een stel in de buurt hebt wonen met kleine kinderen, betaal dan eens een dinertje en een film voor ze. Of als je gaat eten en je wordt bediend door iemand die een alleenstaande moeder of student kan zijn geef haar dan eens een fooi van 100 dollar en schrijf op de rekening: God houdt van je en ik ook. Let maar eens op wat God kan doen als je een vrijgeviger mens wordt met het weinige dat je hebt of het vele dat je hebt. Je zult ziet dat God een overvloedige zegen over je leven zal uitstorten. In feite bepaalt vrijgevigheid het verschil tussen overvloed en hebzucht. Overvloed wordt hebzucht op de dag dat je stopt met geven. Hebzucht wordt overvloed op de dag dat je begint te geven. Ik ben dankbaar om bij een kerk vol gulle mensen te horen. Niet alleen mensen die deze kerk steunen maar ook mensen die elkaar steunen. Hoe vrijgeviger je bent, hoe arm of rijk je ook bent, hoe meer leven je zult hebben en hoe meer vreugde je zult hebben. Luister naar de Heer en vraag Hem om je wijsheid te geven en een vrijgevig hart. Maar hou jezelf niet voor de gek. Je bent nog steeds een beheerder. Het is nog steeds niet jouw geld, het is Gods geld’

Eén ding ontbreekt je: Verkoop alles wat je hebt

Geniaal

Bobby Schuller: ‘Voordat wij de tien geboden doorlezen moeten wij begrijpen dat in Jezus’ tijd werkelijk iedereen deze geboden woord voor woord uit het hoofd kon opzeggen. Elk kind van 5 jaar of ouder kende de Tien Geboden en de Sjema. Elk kind dat 12 jaar of ouder was, had de hele Thora uit het hoofd geleerd en waarschijnlijk ook Psalmen en Spreuken. Als Jezus met de rijke jongeling praat staat Hij op het punt om de Tien Geboden aan te halen. Iedereen in die groep kent de Tien Geboden uit het hoofd. Jezus onderwijst en een jonge, rijke man, een goed mens en door iedereen bewonderd, benadert de Heer. Wij weten niet hoe hij zo rijk was geworden. Misschien had hij geërfd, misschien was hij een soort Silicon Valley-magnaat die zijn website verkocht had of een of ander technisch ding creëerde. Hoe dan ook, hij was slim, hij was rijk, hij was welgesteld en hij was ook een godvruchtig man. Hij legt Jezus deze vraag voor: “Goede leraar, hoe beërf ik het eeuwige leven?” Hoor je dat verlangen? Ik heb alles in de wereld. Ik heb alles wat er te wensen is in het leven en toch ontbreekt er iets. Wat heb ik nodig? Dit is wat Jezus zegt: “Eer je vader en moeder. Je zult niet doden, je zult geen overspel plegen, je zult niet stelen en je zult geen valse getuigenis afleggen. Dat zijn de vijf die Hij aanhaalt. Dit is een klassieke rabbijnse manier van lesgeven waarbij je een deel van een geschrift aanhaalt en een ander deel weglaat. Het is een geniale manier van lesgeven want kijk eens naar wat Hij weglaat: Ik ben de Here uw God. U zult geen andere goden voor Mij hebben. U zult de naam van de Here niet ijdel gebruiken. Gedenk de sabbat en u zult niet begeren. Dat zijn de geboden die hij niet zegt. Maar let op, deze jongeman zegt in al zijn passie voor God en om iets van Jezus te leren: “Hoe vind ik het ware leven? Hoe bereik ik dat, Heer? Ik heb alles, maar er ontbreekt iets.”’

Kameel

‘Jezus laat expres die vijf geboden weg om de jongeling daarop te attenderen. Maar in plaats van dat die man het begrijpt, zegt hij: “Maar die geboden heb ik allemaal al gedaan. Al sinds ik een kind was.” Dan volgt er een nog langere pauze. En er is nog iets anders wat je moet weten over de context. In Jezus’ tijd is het de grootst denkbare eer om geroepen te worden om een rabbi te volgen. Meestal werden jongemannen daarvoor gevraagd. Als je in die tijd gevraagd werd om een rabbi te volgen, was dat het grootste wat een mens maar kon overkomen. Er staat dat toen deze jongeman dit zei het bijna was alsof Jezus zijn hart voor God kon zien. Hij kijkt hem aan en zegt: “Eén ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en aan hen die in nood zijn. Kom dan terug en volg mij.” Met andere woorden, Hij heeft deze man uitgenodigd om een van de 12 discipelen te worden. Besef je wat dat betekent? Dit is de enige persoon in het hele evangelie die wordt uitgenodigd om een van de twaalf discipelen te worden en die nee zegt. Het geld hou ik zelf. Er staat dat de man zich omdraaide en wegliep omdat hij zeer rijk was. En het lijkt erop dat Jezus verrast was. Hij kijkt naar de jongeman die wegloopt en zegt: Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. En Jezus zegt: Alle dingen zijn mogelijk. Jezus geeft ons het antwoord. Het antwoord is niet dat je arm bent of veel hebt maar het antwoord is hoe je je middelen ziet. Hij zegt: Maak je geen zorgen over al deze dingen. Maak je geen zorgen over wat je zult dragen of wat je hebt maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid’, aldus Bobby Schuller.

Gelukkig

‘Het gaat erom dat je prioriteiten stelt. Dus het hart van ieder mens is anders. Iedereen staat op een andere plek. Maar wat de Heer in ons allen wil zien, of wij nu rijk of arm zijn, is een verlangen om te helpen, om lief te hebben en om vrijgevig te zijn. Om gevers te zijn, niet omdat Hij het geld nodig heeft maar omdat wij onze behoefte aan al deze dingen moeten loslaten. Denk je dat rijkdom je zal redden? Je hebt genoeg aan één rechtszaak, één gezondheidsprobleem, één slechte zakelijke beslissing en het is allemaal weg. Je kunt niet op zoiets vertrouwen. Vroeg of laat krijgen wij allemaal met de dood te maken, nietwaar? Wij gaan allemaal dood. Niets van dit alles gaat dan met ons mee. Wat dan? Het antwoord is dat wij leven om te geven, als beheerders, om te ondersteunen om te helpen en om het Koninkrijk van God te zien bloeien. Dat zal overigens het gelukkigste leven zijn dat je maar kunt leiden’, zegt Bobby Schuller tot besluit.

Beijk hier de hele uitzending

Bekijk hier de preek van Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan