Home Kijk & Lees Bisschop Everard de Jong: de liefde van God raakte hem

Bisschop Everard de Jong: de liefde van God raakte hem

Bisschop Everard de Jong is namens de katholieke kerk verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van gelovigen binnen de krijgsmacht, gevangenissen en de gezondheidszorg. De bisschop heeft een passie voor Jezus en mensen en vertelt over de liefde van God.

Rechtstreeks naar het interview

‘Ga nou eens één minuut per dag gewoon stilzitten. En laat je dan beminnen. Laat de liefde van God doordringen tot in de meest duistere krochten van je hart.’ Wanneer bisschop De Jong spreekt over Gods liefde beginnen zijn ogen te stralen. In het gesprek met Jan van den Bosch vraagt de presentator zich af hoe je als bisschop de stoere mannen van de krijgsmacht weet te bereiken. De Jong: ‘Meestal begin ik gewoon met wat ik aanvoel. Dus door de tentakels van de Geest over de groep te laten gaan. Dan zie je en hoor je altijd wat waarvan je denkt: daar kan ik bij aansluiten. Het is belangrijk om de mens en het menselijke onder het uniform naar boven te halen, in combinatie met de religieuze dimensie daarvan. Oud-president van de VS, Dwight Eisenhower, heeft ooit gezegd: “Aan het front is niemand atheïst”.’

Blauwe toverbal

Als jongeman is de bisschop al betrokken bij het welzijn van onze aarde. ‘Ik was aanhanger van de club van Rome in die tijd. Ik vroeg me af waar het naartoe ging met onze natuur, de gifstoffen en de luchtvervuiling. Daar was ik toen veel mee bezig.’ En nu? Hoe kijkt God volgens de bisschop naar Zijn schepping op dit moment? ‘Wat bij mij opkomt is wanneer Jezus, aan het einde van zijn aardse bestaan, over Jeruzalem zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem, waarom heb je niet gezien dat Ik je bemind heb? Waarom heb je mij niet aangenomen als Redder?”‘ Deze woorden vertolken zoveel liefde van God, voor ons mensen en voor deze aarde. Daar moeten we volgens de bisschop zuinig op zijn. ‘Astronaut André Kuipers heeft het een paar keer prachtig verwoord door te zeggen: “Wat moeten we zuinig zijn op die prachtige blauwe bol in het zwarte, kille en anonieme heelal.” Zo kijkt God naar de aarde. Die prachtige blauwe toverbal als het ware die zoveel leven herbergt. God ziet dat die aarde langzaam bruin wordt. Dit gaat ook ten koste van de mens en God wil ons uiteindelijk gelukkig maken.’

Vrolijk

De bisschop ziet zichzelf als een echte optimist. ‘Geloof is heel blijmakend. Ik ben een echte optimist. Geen oppervlakkige optimist. Maar de realiteit dat God, God is en dat Hij de wereld heeft geschapen is zo anders dan dat je moet geloven in een anoniem en koud heelal. We hebben altijd het idee dat we door God gedragen worden vanaf het begin en we gaan ook weer naar Hem toe. Wat wil je nog meer? Het is een stroom van genade.’

Liefde van God

Dat ligt ook in lijn met de boodschap van de bisschop aan ons mensen: ‘God houdt van je. Ik kan het niet beter zeggen. Jezus zegt: “Bemin God boven alles en je naaste als jezelf.” Dat is het hoofdgebod. Maar daar staat tegenover dat al die liefde bij Hem vandaan komt. Hij heeft ons het eerst bemind. Wat wil je nou liever dan liefde? Laat de liefde van God doordringen tot op de plek waar je angstig bent, waar het pijnlijk is en waar je ziek bent. Laat die liefde doordringen en laat je beminnen.’

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan