Home Kijk & Lees Bedrijfseconoom Pietersz over armoede

Bedrijfseconoom Pietersz over armoede

Bedrijfseconoom Melvin Pietersz helpt mensen die diep in de schulden zitten. Daarnaast is hij voorganger van een bloeiende gemeente. Bij Hour of Power vertelt hij over de schrijnende gevallen die hij soms meemaakt en hoe hij temidden van deze armoede een lichtend licht probeert te zijn.

Rechtstreeks naar het interview

‘Inmiddels gaat het om meer dan een miljoen gezinnen die te maken hebben met armoede. Veel armoede bevindt zich ook nog eens onder de oppervlakte en is daarom minder zichtbaar’, vertelt de bevlogen bedrijfseconoom. Veel gezinnen zitten in de financiële schulden en daarmee gaat schaamte gepaard.

Leven in overvloed

In de Bijbel komt het woord ‘overvloed’ dikwijls voor. Hoe kijkt Pietersz naar die belofte in het kader van alle problematiek vandaag de dag in Nederland? ‘We moeten kijken wat die overvloed in de Bijbel precies inhoudt. Hebben we het dan alleen maar over geld, een auto en een huis of gaat het ook om dingen die niet tastbaar zijn. Ik wil de realiteit van de crisissen waar mensen nu in verkeren niet afzwakken. We moeten echt onder ogen zien wat er nu gaande is. Ik heb het boek ‘De economie draait om jou!’ ook juist geschreven om het onderwerp op de agenda te zetten. We moeten erover in gesprek gaan met elkaar.’

Het is belangrijk rijk en arm bij elkaar te brengen

Bedrijfseconoom Pietersz over armoede

Rijk en arm

Pietersz wil daarin als christen kijken hoe hij Jezus kan weerspiegelen. ‘Van God wordt gezegd dat al het goud en zilver van Hem is. Ik heb ontdekt dat de rechtvaardigheid van een individu bepaalt hoe zijn vermogen wordt besteed. Als je dat zegt, zou daar een oordeel in kunnen zitten inderdaad, maar daarom is het denk ik ook belangrijk dat je rijk en arm met elkaar in contact brengt. Sommige mensen zijn meer vermogend dan anderen, sommigen beschikken over meer expertise, een ander is goed in het voeren van een pastoraal gesprek. Zo kun je samen aan tafel gaan zitten en kijken of je elkaar kunt helpen en dingen kunt delen.’

Volgens de voorganger gaat het daarbij om je hartsgesteldheid als christen. ‘Het gaat ook om rentmeesterschap namelijk. Het is niet zo dat je maar geld over de balk gooit en zegt: ‘God zal wel voorzien.’ Daarin hebben mensen misschien ook hulp en begeleiding nodig.’

Evangelie praktisch maken

Pietersz maakte van dichtbij mee hoe mensen die hij bijstond ernstig in de financiële problemen kwamen. ‘Ze konden hun schulden niet meer betalen en dreigden in de gevangenis te belanden. Ik heb toen een ondernemer opgebeld en hem verteld dat ik een probleem had, ik heb mij eigenlijk vereenzelvigd met het probleem. Hij zei direct: “Melvin, ik kom vanavond bij jou thuis langs. Zeg maar wat er moet gebeuren.” Ik had dat antwoord niet verwacht. Maar diezelfde avond zaten we bij elkaar samen met het gezin om tafel. Uiteindelijk zei de ondernemer: “Melvin, zeg maar wat ik moet doen. Ik heb mijn bankpas bij mij.” Als zoiets dan gebeurt en de schulden worden afbetaald zodat het nu klaar is voor dat gezin wat betreft hun schulden, dan is dat heerlijk om te mogen doen. Voor mij is dat het evangelie praktisch maken. De schuld is afbetaald.’

Eigen schuld?

De voorganger snapt dat dit weerstand kan oproepen bij mensen die denken: maar ik heb toch ook keihard gewerkt voor mijn centen, ze hadden gewoon beter moeten opletten. Pietersz: ‘Maar de Heere Jezus zag dat deze wereld verloren was en wij hadden allemaal beter moeten opletten. Hij is naar deze wereld gekomen om voor ons aan het kruis te sterven. Hoe kunnen we dat concreet doorgeven? Soms hebben we dingen zo geestelijk gemaakt dat we helemaal niet meer doorhebben dat we deze manier van christen zijn heel praktisch kunnen toepassen.’

Financieel pastoraat

Naast praktische hulp is psychische hulp en een luisterend oor ook erg belangrijk als mensen in armoede leven, aldus Pietersz. ‘Ik noem dat financieel pastoraat en ik hoop dat christenen op dat gebied ook iets kunnen gaan betekenen. Ik geloof persoonlijk dat er een stukje expertise nodig is als het gaat om je emoties en gedachten in zo’n situatie. Als je dat nog iets verder doortrekt gaat het ook om je identiteit. Mensen kunnen onzeker worden van hun financiële situatie. Soms kunnen gezinnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan bepaalde activiteiten, of een schoolreisje. Dit doet iets met je en we kunnen daar niet van wegkijken. We moeten iets doen en kijken of we in de kring waarbinnen we actief zijn invloed kunnen uitoefenen. Op de plek waar God je neergezet heeft.’

Het is daarbij volgens Pietersz ook belangrijk dat je als hulpzoekende uit je ‘schuilplaats’ komt. ‘Ga naar een familielid, kennis of gemeentelid die je vertrouwt. Soms moeten we even door de pijn van zo’n ongemakkelijke stap heen. De schaamte voorbij. Het is dan wel heel fijn als je iemand te spreken krijgt die je niet veroordeelt.’

Kijk voor meer informatie op melvinpietersz.com

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan