Home We hebben elkaar nodig

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Chad Blake

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen, kerkfamilie.

Wij zijn blij dat jullie vandaag hier zijn en dat jullie van deze kerkdienst een prioriteit maken in jullie weekend. God was hier lang voordat wij hier kwamen, en vandaag doet Hij iets. Welkom, dr. John Townsend, onze gastspreker van vandaag. Bobby en Hannah zijn dit weekend weg. Ze hopen volgende week terug te zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij komen voor U. Wij aanbidden U. Wij erkennen uw goedheid. Dat U onze lofprijzing waard bent. Heer, open onze ogen en oren om te zien wat U doet en het woord van God deze morgen te horen verkondigen. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – “O For a Thousand Tongues to Sing”

O had ik duizend tongen meer, zij zongen allen mee

De lofzang van mijn God en Heer die vreugde geeft en vreê

 

O, Jezus, naam die vrees verdrijft en droefheid vlieden doet

Die naam klinkt hemels in mijn oor geeft vrede aan ’t bang gemoed

 

Zijn bloed verlost uit satans macht zijn bloed kocht ons eens vrij

De grootste zondaar maakt Hij rein zijn bloed verlost ook mij, amen

 

Schriftlezing – 1 Petrus 4-10

door Tim McCalmont

 

De tekst voor de preek van dr. Townsend is afkomstig uit 1 Petrus 4:10. Luister naar het Woord van God. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Dit is het Woord van de Heer.

 

Duet – Aaron Al-Imam & Kelly Cruz– “Raise a Hallelujah”

Ik hef een halleluja op naar de hemel in de aanwezigheid van mijn vijanden

Ik hef een halleluja op naar de hemel luider dan mijn ongeloof

Ik hef een halleluja op naar de hemel want mijn wapen is dit lied tot God

Ik hef een halleluja op naar de hemel

En de hemel zal komen om voor mij te strijden

 

Ik zal zingen te midden van de storm

Steeds luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken

Uit de as zal mijn hoop herrijzen, de dood is verslagen, de Koning leeft

 

Ik hef een halleluja op naar de hemel met alles wat ik in mij heb

Ik hef een halleluja op naar de hemel en ik zie de duisternis vluchten

Ik hef een halleluja op naar de hemel te midden van het mysterie

Ik hef een halleluja op naar de hemel als ik vrees dat U mij niet vasthoudt

 

Ik zal zingen te midden van de storm

Luider en luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken

Uit de as zal mijn hoop herrijzen, de dood is verslagen en de Koning leeft

 

Ik hef een halleluja op naar de hemel, ik hef een halleluja op naar de hemel

Ik hef een halleluja op naar de hemel, ik hef een halleluja op naar de hemel

Naar de Koning

 

Pastoraal gebed met Tim McCalmont

Laat ons samen bidden.

Genadige Vader, wij zijn vanmorgen hier en zingen halleluja met de kerk wereldwijd. Wij geven U onze lof en aanbidding, de levende, regerende God. Als wij getuige zijn van wat in uw wereld om ons heen gebeurt steunen wij degenen onder ons die worstelen met wat het leven hen biedt. Mogen zij vaste greep krijgen op de hoop.

 

Onze Vader die in de hemelen zijt uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid, amen

 

Koor – “Praise the Lord Who Reigns Above”

Prijs de Heer die al regeert, in de hemel en op aard

Prijs de heilige God van liefde Die ons zijn grootheid toont

Kom en prijs zijn geweldige daden en prijs zijn eindeloze macht

Prijs God die het goede brengt

Laat hemel en aarde Hem aanbidden vereer en prijs de levende God

Met instrumenten, zachte tamboerijnen, luid trompetgeschal

Dankliederen stijgen op, prijs Hem op de snaren, met hemelse dansen

Laat lofliederen klinken als muziek uit het hart

Halleluja, zing halleluja, prijs zijn heilige naam

Halleluja, zing halleluja tot in eeuwigheid

Halleluja, zing halleluja met instrument en stem

Halleluja, zing halleluja met hart en ziel, wees blij

Lofliederen stijgen op, wees blij tot eer van Hem, uit wie wij leven,

Laat de schepping juichen, verhoog je Maker en geef eer aan de Koning

Heer over alles, in leven en sterven eren wij U, in hemel en op aarde

Prijs Hem met je leven laat alles Hem prijzen

Prijs de Heer, zing halleluja, prijs de Heer, zing halleluja

Prijs de Heer die al regeert zing halleluja, halleluja

 

Solo – Preston Parker – “Jesus Is”

Mijn God, Hij hoort al mijn gebeden

Hij heeft gezegd dat Hij mijn lasten zou dragen

Ik weet dat Hij er altijd is, Jezus

Door Hem wandel ik in het licht, zijn liefde zal mij altijd geleiden

Hij is altijd aan mijn zijde, Jezus

Jezus is de Waarheid, het Leven, de Weg

Hij is, Hij is de Waarheid, het Leven, de Weg

Wij vieren uw naam want Hij is

Hij is de machtige God, Zoon des mensen

De Heilige. Hij is, Hij is alles

Hij is de machtige God, Zoon des mensen

De Heilige, Jezus is, Jezus is de grote Ik ben

Jezus is de Waarheid, de enige Weg is Jezus

 

(Videoclip met Dr. John Townsend)

Dr. John Townsend is een internationaal geroemde schrijver. Hij is bekend van zijn thema ‘Grenzen’.

IQ gaat over problemen oplossen. Wiskunde. Logica. EQ is hoe goed je jezelf en anderen leest. Hij is ook bedrijfsadviseur, psycholoog, en leiderschapscoach. Zijn nieuwe boek, People Fuel, vertelt hoe wij onze brandstoftanks kunnen vullen met voedzame voedingsstoffen.

 

Proclamatie met Chad Blake

 

Geweldig dat dr. John Townsend, hier vanochtend komt spreken.

 

Zeg met mij mee: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken

of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Amen.

 

Preek“We hebben elkaar nodig!”

door dr. John Townsend

We hebben elkaar nodig

Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier vanochtend bij u mag zijn en bij de televisiekijkers over de hele wereld. Vandaag gaan wij het hebben over energie. Zijn hier mensen met te veel energie? U hebt te veel energie? Dan gaan wij die aftappen. Het leven vergt veel van ons. Wat wij allemaal nodig hebben, is een positieve houding en veerkracht en energie. Ik bestudeer mensen. Ik werk veel met mensen en organisaties. Er bestaat één demografische groep mensen in de wereld die te veel energie hebben. Dat zijn de driejarigen. Die hebben te veel energie. Was dat maar wat minder. Als je kinderen of kleinkinderen hebt, snap je dat.

Maar de rest van ons heeft soms wat aanmoediging nodig. Als gelovigen weten wij dat God de bron is van alle energie die wij nodig hebben en alle positiviteit en veerkracht die wij nodig hebben. Wat ik heb ontdekt bij het bestuderen van succesvolle mensen is dat er twee dimensies aan zitten. De ene is de verticale, zoals ik die noem in mijn boek People Fuel. Verticaal slaat op alle hulp en bemoediging die wij van God zelf krijgen. Zoals het gebed, de leiding van de Heilige Geest en de Bijbel. Daar halen wij heel veel energie en positiviteit en veerkracht uit die ons door de dag helpt. Maar de Bijbel spreekt ook van iets anders. En dat is het horizontale. En het horizontale is elkaar.

Relatie

Er gaan honderden Bijbelverzen over hoe belangrijk wij zijn om elkaar te bemoedigen en te helpen. Er is niet alleen het verticale. God heeft beide dimensies geschapen. Neem Genesis 2, waarin God zegt dat het niet goed is dat een mens alleen is. Dat gaat niet over het huwelijk. In het Hebreeuws gaat het over relaties. God zegt, Ik ben hier voor jou. Jij hebt nu een prachtige wereld, Adam maar er is niemand zoals jij. Dat is de horizontale dimensie. Of neem Prediker 4, waar Salomo zegt: Wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Dat gaat niet over God. Dat gaat over mensen.

Relatie-voedingsstoffen

Dan krijg je Mattheüs 26 over het lijden van Jezus Hij zweet bloeddruppels. Hij lijdt ondraaglijk en Hij blikt vooruit naar de toekomst. En terwijl Hij met de Vader is, met alles wat de Vader voor hem heeft richt Hij zich tot drie mensen: Petrus, Jacobus en Johannes. Hij zegt, waak met Mij want mijn ziel is diepbedroefd. Dus ook Jezus had mensen nodig. Mijn conclusie is dat de meesten van ons, wie we ook zijn in relationeel opzicht tekortkomen. Wij krijgen niet genoeg van wat wij nodig hebben. Het model waarmee ik organisaties en leiders en kerken train is het idee van de relatie-voedingstoffen. Denk aan je lichaam. Jullie weten wat bio-voedingsstoffen zijn. Wij moeten tegenwoordig gezond zijn en de juiste dingen eten en wij nemen elke dag supplementen. Als je te weinig calcium in je systeem hebt, krijg je botproblemen. Dat weten wij. Als je te weinig ijzer in je systeem hebt, krijg je bloedarmoede en dat is niet best. Dus je slikt dat soort dingen bij. In het boek praat ik over relatie-voedingsstoffen. Dat gaat vooral over de hersenen. Wij worden geacht, dingen aan elkaar te geven. Geven en nemen. Niet in pilvorm, maar in de vorm van een gesprek of een tekst of een telefoontje of misschien een lunch of zo waarbij mijn hersenen goede dingen aan jouw hersenen doorgeven en jouw hersenen goede dingen aan mijn hersenen doorgeven. Daar draait het om bij gezondheid. Wij gaan het hebben over het eerste kwadrant op jullie blaadje. Kwadrant betekent hoek. Het eerste kwadrant gaat over aanwezig zijn. Aanwezig zijn met elkaar. Aanwezig zijn betekent niet zoveel praten, maar er zijn voor iemand. In Job 2 lees je dat het enige goede dat zijn drie vrienden deden dat ze zeven dagen en zeven nachten bij hem zaten er geen woord met hem spraken, omdat zij zagen hoezeer hij leed. Gewoon aanwezig zijn bij iemand. Het mooie vind ik dat alles wat de Bijbel zegt over aanwezig zijn elkaar troosten, elkaar accepteren, door de neurowetenschap bevestigd wordt. Ik doe veel aan neurowetenschap de wetenschap van de hersenen en hoe ze functioneren. En alle harde onderzoeken uit de neurowetenschap bevestigen dat de Bijbel van meet af aan gelijk heeft gehad. Alles wat God zegt over relaties, gaat over liefde en succes en over uitdagingen en over hoe je omgaat met tegenslagen. De nieuwe wetenschap zegt dat God het direct bij het juiste eind had. We hebben het niet over vage dingen.

Communicatiewetenschap

Dit gaat over degelijk Bijbelonderricht en harde wetenschap. En de allermooiste uitkomst is wanneer wetenschap bevestigt wat de Bijbel zegt. Aanwezig zijn is soms moeilijk voor ons want soms willen wij mensen adviezen geven en opvrolijken maar er is een reden dat kwadrant 1 gaat over aanwezig zijn. Hier komt een verhaal uit mijn eigen leven. Toen onze kinderen nog klein waren, zochten wij gelijksoortige gezinnen op. En als het klikte, gingen wij samen op vakantie. Vakanties met je dierbaren zijn leuk. Eén zo’n gezin bestond uit dierbare vrienden die wij al lang kenden. Wij hadden hun kinderen zien opgroeien tot jongvolwassenen. Op onze vakantiestek zegt een van de meiden, die ik sinds haar peutertijd ken: Ik moet met je praten. Natuurlijk, zeg ik. Wat is er aan de hand? Ik zit met een probleem, zegt ze. Vertel op, zeg ik. Ze zei dat ze bezig was, af te studeren in communicatiewetenschap. Ik zal voor je bidden, zei ik. Hoeveel communicatiewetenschappers zitten hier? Best lastig, hè? Maar dat was nog niet alles. En dan zegt ze: Het is uit tussen Spencer en mij. Nee toch, zeg ik. Ik vond Spencer fantastisch. Wij dachten dat hij door God voor jou bestemd was. Jullie waren zo leuk samen. Vertel mij niet dat het voorbij is. Ze wilde niet in details treden, maar ze was er ontzettend verdrietig over. Ik vind het heel erg voor je, zei ik. Maar ze had nog een derde probleem. Ze zegt: Ik weet niet zeker of ik nog in God geloof. Dat kwam keihard aan. Leg eens uit, zei ik. Ze zei: Ik zit op de universiteit met 40.000 studenten. Wij voeren lange gesprekken over diverse ideeën. Ik volg colleges over wereldreligies en ik weet niet zeker meer of ik in Christus geloof of dat het een briefje is dat pa en ma op mijn hoofd hebben geplakt. Ik voel het niet echt vanbinnen. Haar ouders zijn fantastische christenen. Zij is in een christelijk milieu opgegroeid. Maar ze zegt: Misschien is dit niet wie ik ben. Ik had enorm met haar en haar identiteitsprobleem te doen want ik kende ooit iemand van die leeftijd met relatie- en werk- en geloofsproblemen. En dat was ik zelf. Wat kan ik voor je doen, vroeg ik. Er is iets wat je kunt doen, zei ze. Ik zal alles doen wat ik kan, zei ik.

Moeder

Ze zei: Doe iets aan mijn moeder. Hoe komen wij via haar werk en God en zo nu daar? Ze zegt: Je kent mijn moeder. Ja, zeg ik. Ze is een van mijn beste vriendinnen. En ze zegt: als ik haar vertel over die drie problemen, werk, relatie, geloof zal mijn moeder zeggen: Schat, moet je luisteren. Je bent slim, je bent veerkrachtig en je bent positief. Voel je beter. En wat doe jij dan, vroeg ik. Dan negeer ik haar maar. Wat kan ik dan doen? Ga met haar praten, zegt ze. Ik vraag: Hoe is het tussen jou en je pa? Wij praten heel veel, zegt ze. Mooi, zeg ik. Het was dus een probleem tussen haar en een van haar ouders. Niet beiden. Best, zei ik. Ik ga met je moeder praten. Dus ik zeg tegen haar moeder: Kunnen wij even praten bij de schommel? Ik zeg: Je dochter heeft het moeilijk. Ik weet het, zegt ze. Ik zeg: problemen met haar vriendje, haar studie, haar geloof. Ik weet het, zegt ze. Ik zeg: ze vertelde mij dat ze daar met jou over praat. Dat weet ik, zegt ze. En ik zeg: zij zegt dat jij haar vertelt dat ze slim en positief en veerkrachtig is. En ik ga verder: Ze vertelt mij dat ze daar niet naar luistert. Klopt, zegt ze. Doe iets aan mijn dochter. Nu heb ik echt een probleem. Ik zeg: Wat moet ik eraan doen?

In de put

Zij zegt: Jij bent de psycholoog. Jij weet wat je nu moet doen. God heeft mij brokjes advies en positiviteit en wijsheid gegeven. Open haar hersenpan, schuif die brokjes erin en sluit de boel af. Zij blij. Doe maar. Jij bent de psycholoog. Ik zeg: maar zo werkt het niet. Hoe werkt het dan wel, zegt zij. Ik zeg: bekijk het eens zo. Je dochter is in een put gevallen. In een diepe put vol grote uitdagingen. Een 15 meter diepe put vol tegenslag. Zij is haar vriendje kwijt en zij maakt zich zorgen om haar studie en haar geloof. Het is allemaal te veel. Zij is bang. Het is donker in die put en ze weet niet wat ze doen moet. Je houdt zielsveel van haar. Je gunt haar een goed leven. Je kijkt in die put en daar zie je haar. Je geeft om haar en je wilt haar helpen. Maar waar jij staat, is de lucht blauw en klinkt mooie muziek. Dat is altijd positief. Dus alles ziet er prima uit en je kijkt omlaag en je zegt: Schat, je bent positief en je bent veerkrachtig en slim. Kom maar op, zoals ze in spelletjesprogramma’s zeggen. Maar dat doet ze niet. Oké, zegt ze. Maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, ik zal je vertellen wat je man doet. Ze zijn allebei hele goeie vrienden van mij. Ik zeg: Je man bekijkt de situatie met je dochter. Hij ziet je dochter. Hij leunt voorover en ziet haar in de put zitten. En dan springt hij in de put. Een put van 15 meter diep. Hij belandt op de bodem en tilt je dochter op. En hij houdt haar vast en hij zegt: Het is heel donker en griezelig hier. Maar ik hou je vast. Ik hou je vast tot wij klaar zijn om eruit te klauteren. Ik ben er. En daarom luistert ze wel naar hem en niet naar jou. Moet ik in die put springen, vraagt ze. Ja, zeg ik. Je bent een moeder, een leider.

Wie nodig ik uit in mijn put?

Zij zegt: Dat druist tegen mijn aard in. Dat vind ik moeilijk. Bemoedigen ligt mij meer. Ik geef graag goeie adviezen. Dat hebben wij in deze wereld nodig, zeg ik, maar de volgorde is verkeerd. Lees Johannes 1:14, waar Johannes het heeft over het karakter van Jezus. In vers 14 zegt hij iets belangrijks. Namelijk dat Jezus naar onze wereld kwam vol genade en waarheid. In het Grieks is de woordvolgorde hier heel relevant. Er staat niet dat hij vol waarheid en genade kwam. Eerst genade, dan waarheid. Want je moet het recht om de waarheid te geven, verdienen door genade te geven. Je moet het recht verdienen om iemand advies te geven door met diegene in de put te gaan zitten. Heeft iemand hier weleens raad gekregen van iemand die niet met je in de put zat? Dat werkt niet goed. Je voelt je veroordeeld, of het komt goed bedoeld maar verkeerd over. Je hebt de neiging, je af te zetten tegen mensen die je niet begrijpen of de tijd niet nemen om je te begrijpen. Eerst genade, dan waarheid. Dat vond ze moeilijk. Ik zeg: Probeer het. Plak plakband over je mond of zo. Je kunt het echt wel. Een paar weken na de vakantie ging ik weer eens bij ze langs. Ik spreek de dochter. Die zegt: Ma en ik praten aldoor. Het is veel beter nu. En ma zegt ook: Het is nu veel beter. Eind goed, al goed. Sinds ik dat boek schreef, waarin dit verhaal een centrale rol speelt, heb ik zoveel organisaties en kerken en voorgangers en leiders gesproken en ik kan voorspellen wat 90% van ons denkt bij dit verhaal: Ik moet beter in de put leren springen, met mijn kinderen, mijn werknemers, met mijn vrienden, met mijn kleinkinderen. Ik moet beter in de put leren springen, want mijn adviezen komen nooit aan. Dat is een prima gedachte, maar parkeer deze even in je hoofd want ik wil liever dat jullie even over het volgende nadenken. Het gaat om deze zeven woorden: Wie nodig ik uit in mijn put? Ik heb uitdagingen. Mijn gezondheid, mijn relatie, mijn financiën. Dingen op mijn werk. Dingen in mijn hoofd. Wie vraag ik om in mijn put te springen? Dat is veel moeilijker omdat wij dan denken: Ik ben zelfzuchtig. Ik ben veeleisend.

Doe ik het goed?

Maar die aanname wil ik uitdagen. Dat is een cognitieve aanname want mijn ervaring is, dat als mensen iemand in hun put uitnodigen dat hun vrienden en hun dierbaren zich bevoorrecht voelen. Zij vinden het een eer. Je praat al 20 jaar bij de lunch over mijn leven en mijn problemen. Kunnen wij het eens over jou hebben? Ik ben je zo dankbaar dat je zo geweldig bent. Ik vraag je een risico te nemen. Hoe kunnen wij anderen anders geven wat wij zelf niet hebben? Als niemand ooit in mijn put is geweest vind ik het heel moeilijk om in jouw put af te dalen. Dat is het eerste kwadrant. Het tweede, lees even mee, is het goede bieden. Soms worden wij ontmoedigd. Het leven is zwaar. Wij hebben iemand nodig die als een emotionele Prozac voor ons is. Bemoedig ons. Vertel ons dat wij deugen. Dat verandert alles. Ik zat eens drie kwartier te praten met een van mijn personeelsleden. Het ging over de afgelopen week. Ze levert altijd prima werk. Wij bespraken het plan en de antwoorden. Ze loopt mijn kantoor uit en ik zeg: Het was leuk om je te spreken. Ze draait zich om en ze zegt: Trouwens, vind je dat ik mijn werk goed doe? Waarom vraag je dat, vraag ik. Ik heb een zware week achter de rug. Vind je dat ik mijn werk goed doe? Je bent een topper, zeg ik. Ik vind het fantastisch om met je te werken. Ik val altijd tevreden in slaap als ik weet dat jij de boel runt. Dat wilde ik maar even horen, zegt ze. Twee uur later krijg ik een sms’je: Je hebt mijn hele week goedgemaakt. Dat had nog geen 30 seconden geduurd en het had alle verschil gemaakt voor haar.

Gandalf

Soms moeten wij goede dingen aan elkaar overbrengen. Zij hebben dat nodig en jij ook.  Het derde kwadrant gaat over het bieden van realiteit. Soms moeten wij …Herinneren jullie je Lord of the Rings nog? Die Gandalf had altijd wijze antwoorden. En voor de Star Wars-fans was het altijd Yoda. Wij hebben allemaal types als Yoda of Gandalf nodig, die slim en intuïtief zijn en antwoorden begrijpen. Misschien hebben ze iets strategisch op te merken over je financiën. Of misschien kan iemand met veel ervaring je bijstaan als ouder of grootouder. Ze geven ons wijsheid en inzicht en ze helpen ons. Soms moet iemand ons de realiteit aanreiken. Ik werkte met een stel met een onhandelbaar kind. Ik heb zelf kinderen opgevoed. Onhandelbaar zijn hoort er soms bij. Ma zei: Ik moet zijn grenzen aangeven. En ik moet hem liefde geven. En pa zei: Hij moet doen wat er gezegd wordt. Het leek mij een strenge vent en ik zei: Je vrouw lijkt veel evenwichtiger dan jij. Ik groef even door. Hij bleek een hele strenge vader te hebben. In de slechte zin van het woord. Hij was nooit tevreden. Je haalt een 8 en pa zegt: Waarom is het geen 10? Je haalt een 10 en pa zegt: Waarom geen 10 met een griffel? Je haalt een 10 met een griffel en pa zegt: Waarom haal je dat niet altijd? Ik zeg: Volgens mij reageer je je eigen pijn af op je kind. Hij barstte in tranen uit en zei: Daar heb ik nooit bij stilgestaan. En hij draaide zich naar zijn vrouw en zei: Ik word een andere vent. Dat ging niet vanzelf, maar hij is een beter mens geworden. Dat kwam doordat ik ervoor was opgeleid. Hij had zo’n Gandalf/Yoda-moment nodig. Zoek je Gandalfs, zoek je Yoda’s. Dat is God ook. Hij is de Gandalf. Hij is de Yoda. En de vierde is het doen van een aansporing tot actie. Want uiteindelijk veranderen wij pas als wij ons gedragen. Wij moeten iets doen en niet alleen iets denken en voelen. Volgens de neurowetenschap kunnen wij zonder aansporing tot actie. Het kan iets zijn dat 10 minuten kost maar als je iets niet binnen 7 dagen doet nadat je iets goeds of nuttigs hoort zal je na 90 dagen 85% ervan vergeten zijn. En ik bedoel niet opgeslagen op je schijf, maar definitief verdwenen, gewist. In 90 dagen raak je 85% kwijt. Ik ben nu jullie spreker. Nu heb ik een probleem. Ik wil niet dat jullie dit vergeten, maar ik wil dat jullie iets doen. Dat wordt dan verankerd in je hoofd en wordt routine voor de rest van je leven. Jullie moeten iets doen. Daarom heb ik wat huiswerkopdrachten. De eerste is voor deze week: Vraag een veilig iemand om een voedingsmiddel. Ik moet even stoom afblazen, want ik ben gefrustreerd over iets. Kun je even luisteren? Probeer het gerust. 95% van de mensen in je leven doen dat graag. Vijf procent denkt, het gaat toch om mij en dat is een probleem. Maar de meeste mensen zullen zeggen: Hoe is het ermee? De tweede uitdaging of huiswerkopdracht luidt: Wat kun je deze week voor iemand in je leven betekenen? Misschien moet iemand in je leven stoppen met al die adviezen. Ga met ze de put van de uitdaging in.

Verplicht luisteren

Zeg simpelweg: Ik ben bij je. Onderzoek wijst uit dat mannen veel beter luisteren dan vrouwen. Sorry. Mijn aantekeningen liggen door elkaar. Zo werkt het niet. Vrouwen zijn daar beter in dan mannen. Maar dat betekent niet dat wij het stokje aan ze kunnen doorgeven. Wij zijn verplicht om te leren luisteren. Wij zijn meer de doeners. Vrouwen zijn verantwoordelijk om ook doeners te zijn. Niemand krijgt een pasje. Zij zijn beter, dus wij moeten doelgerichter zijn. Leer dingen te zeggen als “vertel eens hoe dat voelde”. of “ik ben bij je”. Of “Dat moet overweldigend zijn geweest, of zwaar”. Leer een emotioneel vocabulaire. In het boek staan 110 emoties, want wij kerels hebben er maar twee: Blij en hongerig. Vergroot je vocabulaire. En geef intussen voedingsstoffen aan anderen en vraag naar andermans noden. Nogmaals, God heeft een systeem bedacht. God wil dat je zo naar Hem gaat en zo naar elkaar.

Daarmee gaan energie en positiviteit en veerkracht werken. Gods zegen. Een mooie dag gewenst.

Koor – “This is My Father’s World”

De wereld is van God, dat ik toch niet vergeet

Mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het leed

 

De wereld is van God waarom bevreesd te zijn?

Want God is Heer, geef Hem de eer, de aard’ is zijn domein, amen

 

Chad Blake bedankt dr. John Townsend

 

Amen. Ik weet niet hoe jullie dat vonden maar die ene regel over wie je uitnodigt in jouw eigen put die neem ik mee naar huis. Bedank met mij nogmaals dr. John Townsend. En dan nu de zegen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

We hebben elkaar nodig

5 juli 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan