Home Vernieuw je denken!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Intro met Bobby en Hannah Schuller:

 

Hoeveel Nederlands spreken jullie nog?

-Niet veel.

Wauw, dat is meer dan de meeste

Amerikanen kunnen.

Jij bent zijn allerliefste. Hoelang al?

Vijftien jaar, bijna zestien.

We gaan het hebben over jullie leven,

jullie dromen en verlangens…

en waarom jullie Jezus en de kerk

zo graag willen dienen.

Bedankt dat jullie hier zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Hallo, kerkfamilie. Als u hier

voor het eerst bent en u vragen heeft over het geloof, Jezus, de Bijbel, misschien zelfs over het bestaan van God, bent u hier aan het juiste adres. Wij zijn zo blij dat u er bent. Wij houden van u.

 

Gebed

 

Vader, wij willen leren, groeien, ons dieper verbinden met onze naaste en met U. Dank U dat wij hier zijn. Wij geven U onze lasten, verdriet en triomfen en wij danken U. In Jezus’ naam, amen.

Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

 

Koor – “All Creatures of Our God and King”

Geschapen mens en dier en ding,

Dat elk de lof van God bezing’

Halleluja, halleluja

De gouden zon straalt in haar pracht

De maan verlicht de donk’re nacht

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Gij stromend water puur en rein

Laat ieders lied een loflied zijn

Halleluja, halleluja

Gij vuur zo helder, groot, zo wijd

Dat warmte geeft en licht verspreidt

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja

 

Schriftlezing – Romeinen 12:1-2

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. De woorden van de apostel Paulus, Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders door de ontfermingen van God, uw lichamen aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 

Kerkfamilie, als wij ons denken vernieuwen, verandert alles om ons heen.

 

Muzikale reactie – Kevin Rose– “Everyday God”

 

Schepper van de aarde -elke dag met God

God van liefde -o Jezus

U vormt ons -Heilige Geest

Vorm ons opnieuw -wees ons nabij

 

In ons rusten -elke dag met God

In ons ontwaken -o Jezus

In ons hopen -Heilige Geest

In ons wachten -wees ons nabij

 

God van blijdschap -elke dag met God

God van onze zorgen -o Jezus

Thuis en schuilplaats -Heilige Geest

Sterk, geduldig -wees ons nabij

 

Onze aanvang -elke dag met God

Ons ontluiken -o Jezus

Ons volharden -Heilige Geest

Ieders eindpunt -wees ons nabij

 

Halleluja -elke dag met God

Nu en altijd -o Jezus

Halleluja -Heilige Geest

Door de eeuwen -wees ons nabij

Interview – Remi Adeleke

BS = Bobby Schuller en RA = Remi Adeleke

 

BS       Wij hebben Remi Adeleke te gast. Zijn verhaal heb ik eerder verteld. Een toonbeeld van kracht en volharding, een ex-Navy Seal: marine commando. Ook is hij acteur en schrijver. Wij zijn     dankbaar voor jou. Hij schrijft over zijn buitengewone leven in zijn nieuwe boek Transformed.

Nogmaals applaus voor Remi Adeleke. Hoi Remi, fijn dat je er bent. Je hebt een geweldig          verhaal. Ik hoop echt dat mensen dit boek kopen. Maar vertel. Je bent in het leger gegaan en    Navy Seal geworden. Hoe kwam je daartoe?

RA       Ik moest de nodige obstakels overwinnen. Ik kon bijvoorbeeld niet zwemmen.

BS       Je kon niet zwemmen?

RA       Nee, maar toch wilde ik bij de Seals. Ik was tenger en niet hoogopgeleid dus het kostte enorm   veel doorzettingsvermogen om de opleiding te doen. Maar na een jaar voorbereiding mocht ik           de opleiding gaan doen.

BS       Seals moeten wel zwemmen, hè?

RA       Ja, en veel.

BS       Vooral onderwater. Of zie ik te veel films?

RA       Nee, klopt helemaal. Uiteindelijk kwam ik er, maar het was zwaar. Vooral met het water had ik    veel te stellen, maar het is gelukt.

BS       En koud water, hè?

RA       Heel erg koud. Dat was mijn zwakte.

BS       Je bent een toegewijd christen, blijkt uit je boek. Groeide je op met het geloof in Jezus?

RA       Mijn moeder nam mijn broer en mij mee naar de kerk en ik vond het vreselijk. Als tiener dwaalde ik ver af van de kerk. De ene dag noemde ik mijzelf atheïst, de volgende dag was ik            een agnost Maar op een dag bereikte ik een absoluut dieptepunt en riep ik Jezus te hulp. Mijn    broer zei altijd: zie je er geen gat meer in, vraag Jezus dan om hulp. Jezus is natuurlijk de rots

van ons behoud.

BS       Geweldig om zo iemand in je leven te hebben, iemand die je de weg wijst. Je bent geboren in    West-Afrika.

RA       Klopt. Tot mijn zesde woonde ik in Nigeria. Mijn vader was een bekend ingenieur. Hij was zeer   succesvol en wij leefden in welstand. In ’87 pakte de overheid ons alles af en nam mijn         moeder ons mee naar de VS.

BS       En je vader stierf?

RA       Ja, in oktober 1987.

BS       Het staat allemaal in je boek. Ongelofelijk hoe je je vanuit de armoede opwerkte tot succesvol    acteur, Navy Seal en je leven hebt gewijd aan God. Wij zijn dankbaar voor jou. Als ex-Seal        werd je gevraagd voor een scène in een tv-serie. Hoe ging dat?

RA       Ik zat te werken voor mijn bachelor en werd gebeld door een dame die voor ene Michael Bay     werkte.

BS       Wel eens van gehoord.

RA       Ze zochten iemand voor de film Transformers. Dat lijkt mij wel wat, zei ik. Het werd een werkverband van een half jaar. Zo begon mijn acteercarrière.

BS       Geweldig. Jij was een schurk hè?

RA       Eerst wel, later werd ik een good guy.

BS       Net als in het echt dus.

RA       Ja, ik werd echt getransformeerd.

BS       Dat is een hoofdlijn in je verhaal. Je werd getransformeerd tot…Wat was het belangrijkste wat    tot die transformatie leidde?

RA       Jezus Christus. Ik heb mij lang verzet tegen het geloof in Jezus. Ik probeerde op eigen kracht    mijzelf te transformeren. Het leidde tot niets. Toen ik eindelijk dat diepste punt had bereikt,    vond de transformatie plaats.

BS       Een geweldig boek. Transformed van Remi Adeleke. Ik raad iedereen aan het te lezen of           cadeau te doen aan iemand die in een dal zit. Er zit nog veel meer in dan wij hier hebben           besproken. Dank je wel voor je verhaal. God zegene je.

 

Solo Kevin Rose – “Psalm 23: Surely Goodness Surely Mercy”

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam, zijn grote naam

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst van de nacht overvalt mij

Ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

Ook al wandel ik door een donker dal ik vrees geen kwaad

Geen kwaad, ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij, ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal, U bent naast mij

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer

En prijs uw Heilige naam

 

Fragment Tour Je bent geliefd met Bobby en Hannah Schuller

 

(Sarah) U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

en als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

en ik geloof

 

(Bobby en Hannah Schuller)

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Daar zullen we ons over verheugen.

Goedenavond, bedankt voor uw komst. Welkom, Nederlandse

Hour of Power-familie. Geweldig om bij jullie te zijn.

 

Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van jou en ik ook.

Wij vinden het heerlijk. Heel veel mensen kijken iedere zondag.

Al vóór deze bijeenkomst begon kwamen mensen ons een hug geven.

We zijn allemaal familie, zegt het evangelie.

Al kennen we elkaar niet, het is net een familiereünie.

 

Dutch touch: interview met Bobby en Hannah Schuller

 

JvdB    Bedankt voor jullie komst. Hoe kijken jullie terug op de bijeenkomsten hier?

BS       Wat ik erg leuk vond, was dat wij noord, oost, zuid en west hebben aangedaan.

Het hele land dus. Vroeger kregen wij vaak te horen: Jullie zijn mijn deel van het land ver-

geten. Dat was dan te ver. Leiden of zo. Het was zo fijn om in Middelburg en Friesland   etcetera te zijn om de enthousiaste reacties te zien en zoveel kijkers te ontmoeten.

JvdB    Als mensen vaak urenlang stonden te wachten om jullie een hand te geven wat hadden ze        jullie dan te zeggen?

BS       Ze waren erg bemoedigend en liefdevol. Het was echt een zegen om mee te maken. Ze            zeiden dat het voor hen als een zegen was en dat was ons weer tot zegen. Zo gaat dat in         Gods Koninkrijk. Hij gebruikt ons om onderling te geven en te ontvangen. En dat is iets heerlijks. Het was ook heel fijn om te zien dat mensen naar je toe komen, glimlachen, hugs

geven. Wij zijn ook echte ‘huggers’.

JvdB    Hoe beïnvloedt het jullie geloofswerk in Amerika om naar Europa te gaan en zelf te zien wat er plaatsvindt in landen waar Hour of Power wordt uitgezonden? Jullie waren nu ook in      Duitsland.

BS       Dat is enorm bemoedigend. Ik zie dat God niet alleen in de VS werkzaam is. Wij zien en            voelen zijn aanwezigheid ook in andere landen. Hij is niet de God van één land, maar van de        hele wereld. Dat is echt heel fijn om te zien. Wij zien het als een wereldwijde kerk. Als wij in de   camera kijken, kijken wij door een venster naar de hele wereld. En denken daarbij veel aan         onze vrienden in Nederland.

JvdB    Jij bent van Nederlandse afkomst. Jij spreekt wat Nederlands maar je opa sprak het behoorlijk   goed. Als ik met hem sprak, dan…Jij hebt ook wat Nederlands, hè?

BS       Ja, de ene kant van mijn familie is Nederlands. Mijn oma heette De Haan en mijn opa…

JvdB    Daarom ben je ook zo lang.

BS       Op tv zie je het niet zo, maar ik ben 6 feet 2 inches.

JvdB    Wat is dat? 1meter 92 ?

BS       Ja, inderdaad. Het is wel leuk, als wij in Nederland zijn, zie je tenminste veel lange mensen.

In Hong Kong steken wij met kop en schouders boven iedereen uit. Hier zijn veel mensen net    zo lang als ik, dat is ook wel eens leuk.

JvdB    Wat maakt je blij?

BS       Wat mij blij maakt is het evangelie. Dat God van ons houdt zoals wij zijn, niet zoals wij zouden   moeten zijn. En hoe dat besef Hannah en mij leert dat wij onszelf mogen zijn. Wij hoeven niet       te doen alsof. Ook al zijn wij predikanten, wij proberen vooral niet vroom te doen. Wij willen        gewone mensen zijn die God liefhebben.

JvdB    Je bent een van de jongste tv-predikanten in Amerika. Is dat een grote verantwoordelijkheid?

BS       Denk ik wel. Televisie maken is ook aan het veranderen. Veel mensen kijken tegenwoordig op    hun telefoon naar Hour of Power. Tegenwoordig zien mensen de wereld via hun mobiel.

JvdB    Je opa was echt een genie. Hij begon met preken vanaf het dak van een drive-in bioscoop.

De mensen zaten in hun auto. Hoe had hij de moderne media gebruikt als hij nog leefde? Had   hij er gretig gebruik van gemaakt?

BS       Hij hielp graag andere predikanten. Toen hij begon met televisie, was dat nog heel goedkoop.

Daarna is het erg duur geworden en dat is het nog steeds. Hij zou hebben geprobeerd jonge     predikanten met kleinere kerken te helpen hun boodschap te brengen via podcast en   vrijwilligers het filmwerk te laten doen. Want dat kan een groot effect hebben.

JvdB    Hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? Hebben wij dan nog tv-diensten of moeten wij    allemaal een iPhone of iPad hebben?

BS       Velen denken dat het internet de tv gaat vervangen maar ik denk dat ze zullen samengaan.       Dat zien wij nu al. Mensen maken nog steeds tv-programma’s maar presenteren ze via live         streaming of Netflix. Welke methoden populair zijn, dat verandert, maar tv zal nog lang blijven.

JvdB    Mooi. Een paar vragen voor jou. Vertel in drie minuten je levensverhaal. Zo gedetailleerd           mogelijk.

HS       Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Niet voor Nederlandse begrippen. Maar ik had vijf            broers. Ik zat op een hele kleine middelbare school en deed daarna een kunstopleiding. Wij     kennen elkaar niet van de studie maar gingen vijf jaar lang naar dezelfde kerk. Wij hadden         een paar jaar verkering, trouwden, verhuisden naar Californië en begonnen onze allereerste,      kleine…Ik zou het een jeugdgroep noemen. En dat groeide uit tot een kerk die uiteindelijk de        derde dienst van onze huidige kerk ging verzorgen.

JvdB    Ben jij de stille kracht achter Bobby?

BS       Welnee, wij doen dit werk samen. Zij helpt met het organiseren van de diensten, staat naast      mij op het podium. Ik wil haar ook aan het preken krijgen. Dat deed zij ooit voor een          vrouwengroep en dat was heel indringend. Wij doen het echt samen. Zij staat net zo zeer          achter mij als ik achter haar. Wij doen het samen.

JvdB    Wat is het geheim?

HS       Van onze relatie? Er groeit een hele sterke band als je samen droomt. Dan bepaal je samen      de strategie. Echt samen. Het is heel makkelijk om te vervallen tot vaste rollen waarbij de       vrouw vrouwendingen doet en de man mannendingen. Maar het is geweldig als je als team        werkt samen droomt en… Ik vind het een enorm voorrecht met deze man door het leven te    mogen gaan.

BS       Ik ben opgegroeid in de schaduw van de Crystal Cathedral maar ik kwam er niet vaak. Ik           bezocht de kerk van mijn vader, Rancho Capistrano. En mijn ouders waren gescheiden. Als ik    bij mijn moeder was, kerkten wij in LA of gingen wij helemaal niet. Dus ik voelde geen druk om   predikant te worden of voor de Cathedral te werken. Ik deed business school en daarna           trouwde mijn vader Hannah en mij in de Crystal Cathedral. Daar was mijn opa ook bij. Maar    grappig genoeg dat wij bij ons trouwen een roeping gingen voelen. Wij werkten als vrijwilligers   met tieners en verzorgden diensten voor een kleine groep tieners: Thursday Night Teen. Wij            deden wel dingen, maar overwogen niet om in de Cathedral te gaan werken. Op onze    huwelijksdag voelden wij allebei heel sterk dat God ons hiertoe riep en dat werd in de loop der            tijd bevestigd. Ik heb altijd geloofd dat het niet alleen mijn roeping was, maar onze roeping.

Mijn opa was ook werkelijk dol op Hannah. Hij was haar grootste fan. Ik weet nog dat hij mijn     neven en nichten bij elkaar riep en zei: Ik wil dat jullie allemaal worden als Bobby. Ik dacht:     Wat zeg je nou? Ik schaam mij rot. Bobby heeft het goed gedaan, zei hij. Ik wist niet waar hij      heen wilde. Hij zei: hij heeft een meisje als Hannah getrouwd. Dat is de juiste aanpak. Het       klonk alsof hij daarmee bevestigde dat wij dit gezamenlijk deden.

JvdB    ’s Avonds 10 uur, na een drukke dag in Shepherd’s Grove. De kinderen liggen in bed. Jullie        nemen een glaasje wijn. Waar praten jullie over?

BS       Soms over de kinderen, de kerk, soms over wat er in ons persoonlijk omgaat. Wij zijn bezig       aan een gezamenlijke reis en proberen ons voor 100% kwetsbaar op te stellen in wat er in ons omgaat en er voor elkaar te zijn, zodat onze relatie gezond blijft en wij liefdevol kunnen zijn,

ook tegenover anderen. Dus het hangt ervan af. Het is elke keer weer anders, nooit hetzelfde.

JvdB    Dat ‘kwetsbaar zijn’ vind ik erg mooi. Want 40 procent van alle huwelijken in Nederland en ook   in de VS ook onder christenen, mislukken. Na zeven jaar slaat de onrust toe en dan… Dus wat     is het geheim van zo’n nauwe band? Wat maakt het zo sterk? Is het God? Is het liefde?

BS       Het is grotendeels God. En dat je dezelfde waarden hebt is ook belangrijk. Over waarden zijn    wij het meestal eens. Die waren duidelijk vóór wij trouwden. Wat wij willen voor ons kinderen        en voor elkaar. Je moet samen lol hebben. De maandagavond is gereserveerd voor onszelf.      Veel stellen doen dat niet alleen als ze tijd hebben. Op maandag neem ik nooit de telefoon op.

Dat soort dingen helpt echt. En kwetsbaar zijn en weten dat je elkaar helpt met problemen.

Soms, als ik moe ben, valt het mij zwaar om tegen Hannah te zeggen: Ik ben echt uitgeput na    deze dag, of vreselijk teleurgesteld. Je kunt je daar heel geïsoleerd in voelen. Kwetsbaar zijn      is goed voor mij en onze band. En wij doen veel leuke dingen.

JvdB    Christen zijn betekent ook gezond leven. Wat je eet, hoe je je gedraagt, rust neemt, niet            haasten, niet tobben. Heel moeilijk. Ik heb altijd haast en ben veel aan het tobben. Maar bij          jullie is dat gehaast en getob altijd afwezig. Wat is het geheim? Want de meeste mensen zijn     zo gestrest.

BS       Je moet inzien dat haasten je leven en je ziel uitholt. Het klinkt misschien vreselijk nu ik het zo

zeg. Maar ik was vroeger zelf zo. Claudia Hammond heeft het boek Time warped geschreven.

Zij betoogt: hoe meer je je haast, des te sneller gaat je leven voorbij. Dus als je je leven vertraagt, gaat het verstrijken van de tijd in je beleving langzamer, en kan je meer genieten.

En wij hebben er allemaal moeite mee. Iedereen heeft stressvolle perioden. Je moet je er niet    schuldig over voelen. Als wij leren gas terug te nemen, genieten we meer van ons eten, van     onze vrienden, van het leven.

JvdB    Het interview zit er bijna op. De tweede helft volgt begin september. Wanneer heb je voor het     laatst gehuild?

HS       Ik huil niet zo heel erg vaak, maar toch wel af en toe. Maar als vrouw kan ik vaak emotioneel

zijn. Vooral tijdens mijn stille-tijd met God. Dan probeer ik eruit te gooien wat er in mij omgaat     en het bij God te leggen.

JvdB    Ik bewonder jullie echt en dan heb ik het over tranen van vreugde of van verdriet wat betreft      jullie zoon, Cohen. Is hij voor jullie een belasting, een kruis? Of een vreugde?

HS       Het is zo’n voorrecht, zoiets heerlijks, om zijn vader en moeder te zijn. Wij zijn zo dankbaar        voor hem. Hij is zo knuffelig en aanhalig.

JvdB    Echt een knuffelbeest.

HS       Hij is 7, maar in zijn gedrag is hij 2. Qua ontwikkeling is hij nog steeds 2. Op die leeftijd kreeg     hij zijn eerste toeval. Natuurlijk geeft dat allemaal een hoop verdriet. Maar ik open mijn handen           en zeg tegen God: Ik vertrouw op U in dit alles. Het verdriet komt vaak voort uit mijn liefde         voor Cohen. Want ik wil dat hij een zo vol mogelijk leven krijgt. Dat wil God ook voor mij en    onze kinderen. Dus probeer ik erop te vertrouwen dat het Gods verlangen is dat wij allemaal       een zo vol mogelijk leven hebben. Wij hebben veel verdriet van hoe het gaat met Cohen maar   het is ook een vreugde om hem in ons leven te hebben.

 

JvdB    Wat betekent het voor jouw leven als predikant, dit lijden binnen je eigen gezin?

BS       Het helpt mij om te begrijpen wat andere families doormaken en wat de kracht van Hour of        Power is. Want families die geen kerk kunnen vinden waar zij zich thuis voelen, hebben zo     een kerk thuis. En het herinnert mij aan Shepherd’s Grove, waar wij bespraken hoe wij beter      konden omgaan met kinderen met een beperking en wij ruimte creëerden voor de ouders van            die kinderen. Dat is ook een zegen, dat wij kunnen meevoelen met zulke families die zich            geïsoleerd voelen door de kerk.

JvdB    Als je vertrekt uit Nederland, wat mag je dan niet vergeten? Wat mag er niet ontbreken?

BS       Stroopwafels. Wat mooi.

HS       Wat een mooi blik. Traditioneel blauwwit, heel mooi.

JvdB    Heel erg bedankt. Ik wens jullie alle zegen toe en bedank jullie namens de Nederlanders

die elke zondag van de dienst genieten. En dan gaan wij nu naar het beste koor ter wereld,       zoals ik altijd zeg. Geniet van een prachtig lied.

 

Koor “My Redeemer Lives”

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Dit is het, wat mij vreugde geeft

Hij leeft, Hij leeft, eens was Hij dood

Hij leeft, ons onsterf’lijk Hoofd

Hij zegent mij met zijn liefde

Hij leeft, Hij leeft en pleit voor mij

Hij verzadigt mijn ziel

Hij leeft en staat mij bij

Hij leeft, de lof is aan Hem

Hij leeft, mijn Redder voor altijd

Wat vreugd geeft die zekerheid mij

Dat mijn Verlosser leeft voor mij

Amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

 

Preek“Vernieuw je denken!”

door Bobby Schuller

Wil je je wereld veranderen, verander dan je denken. Verander je denken en je verandert je wereld.

Zo veel mensen hebben onvrede met de omstandigheden in hun leven, met hun baan, met waar ze zijn, met de toestand van hun relatie maar koesteren het denken dat hen daar heeft gebracht. Velen zitten in een slechte situatie maar koesteren het denken dat hen daar heeft gebracht. Wij vechten tegen omstandigheden, maar blijven gehecht aan ons denken. We vergeten dat onze gedachten het perfecte middel zijn om de resultaten te verkrijgen die wij ondervinden. Wil je je leven en je omstandigheden veranderen, verander dan je denken. Je moet je geest trainen. Zoals een sporter zijn lichaam traint, zo moet je je geest trainen voor het discipel schap, voor Gods Woord, voorgoed denken versus verkeerd denken. Alleen dan wordt je leven getransformeerd. Wil je een betere toekomst? Zorg dan voor betere gedachten. Wil je betere vriendschappen? Zorg voor betere gedachten. Dat verandert alles. Dat doet mij denken aan een oud gezegde. Een man wandelde ergens en zag een werkman bezig die aan het metselen was. Hij had een chagrijnige trek op zijn gezicht. Wat doet u? vroeg de wandelaar. De man antwoordde: Ik bouw een muur. Ik ben metselaar. Interessant, zegt de man, loopt verder en ziet nog een metselaar. Die was ook bezig met stenen en cement en zag er wat vrolijker uit. Wat doet u? vroeg de man. Die antwoordde: Ik bouw een kerk. Mooi hè? Inderdaad, zei de man. Hij liep verder en zag een derde metselaar bezig. Wat doet u? vroeg hij. Met een brede glimlach en een diepe blik in zijn ogen zei hij: Ik bouw een Godshuis. Drie mannen, alle drie metselaars. Ze doen hetzelfde, zitten in dezelfde ploeg en streven hetzelfde na. Maar zij denken verschillend over dat waar ze mee bezig zijn. Als u een weddenschap zou sluiten over de vraag: Welke van de drie is er over 5 jaar het beste aan toe? Wie zou er het gelukkigst en het meest succesvol zijn? Op wie zou u wedden? Ik op de man die zegt: Ik bouw een Godshuis. Al doen ze alle drie hetzelfde werk, instinctief weten wij dat het perspectief van zware arbeid die weinig loon of roem oplevert door hun denken over die arbeid hun toekomst in hoge mate bepaalt. Ons doel, onze reden om uit bed te komen, zou moeten zijn om meer als de laatste en minder als de eerste te zijn. Wij zouden moeten besluiten dat ons ouderschap, ons werk, onze studie een hoger doel dient dan wat we doen, meer stilstaan bij ons denken en besluiten dat ik het soort denken koester dat leidt tot beter discipel schap, betere prestaties en relaties en tot het leven dat ik wil. En ophouden negatief en verbitterd de dag te beginnen omdat ik niet ben waar ik wil zijn. Voor een nieuw leven is nieuw denken nodig. Als je je denken verandert, verander je je leven. Het begint allemaal hier, in ons hoofd. Ik las een interessant verhaal over ene Justo Gallego Martinez, een Trappistenbroeder tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Hier is hij 93, hij leeft nog steeds en hij zit in een kathedraal die hij eigenhandig heeft gebouwd. Hij is onvoltooid. Het ziet er wat slordig uit, een beetje Gaudi-achtig. Hij is dan ook een Spanjaard. Hij heeft de Spaanse Burgeroorlog meegemaakt die nogal gruwelijk was. Als monnik verkeerde hij zelf in levensgevaar maar ook veel andere priesters en vrienden van hem werden vermoord. Er wachtte hem nog een teleurstelling. Hij kreeg tbc en moest zijn monnikenbestaan opgeven. Hij zei tot God: Als U me geneest van de tbc, bouw ik een kathedraal voor U. En zowaar: hij werd beter. Hij dacht: Ik heb geen geld, ik heb niets maar ik zet alles op alles om een kathedraal voor God te bouwen. En het mooie is dat hij dat geheel kosteloos deed. Alles wat u daar ziet, is gedoneerd of gerecycled materiaal. Die mooie pilaren zijn gemaakt van olievaten. Veel bakstenen en tegels werden geschonken door bouwvakkers die wisten wat hij deed en onbruikbaar bouwmateriaal langs brachten. En iedere dag, behalve op zondag natuurlijk, wordt hij wakker en bouwt 10 uur aan zijn kathedraal. Dit is iemand die niet alleen veel tegenslagen heeft overwonnen maar die nog steeds bezig is met iets zeer indrukwekkends. Hier geldt wat ik net zei over dat verschil tussen de man die een muur bouwt en de man die zegt dat hij een Godshuis bouwt. Onze instelling en onze gedachten in ons werk en in ons leven zijn doorslaggevend. Als je blijft vasthouden aan onverzoenlijkheid bitterheid, negatieve dingen, als je jezelf maar blijft afschilderen als een waardeloos mens dan uit zich dat in elk aspect van je leven: je werk, je discipel schap en je relaties. Gelukkig heeft God ons een nieuwe manier van denken aangereikt. Door zijn Woord, door mentoren en vrienden die je denken kunnen veranderen zodat we een nieuw soort leven krijgen. God wil dat u uw denken verandert zodat u een moedig, voortreffelijk discipel van God kunt zijn. Dat wij ons denken moeten veranderen, is geen idee van Bobby Schuller maar ook iets wat Paulus de kerk wilde leren. Daarom zie je in zijn brieven zo vaak dat discipel schap begint bij het denken. Heel duidelijk blijkt dat uit de Bijbellezing van vandaag, Romeinen 12. Vóór die passage zegt Paulus: ‘O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God.’ Romeinen 11. Met andere woorden: Dat is iets om naar te verlangen. ‘Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen!’ En hij besluit: Hem ‘zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ Dan volgt Romeinen 12. Over het verlangen de wijsheid, kennis en het oordeel van God te hebben dat in ons te hebben. En dan de befaamde woorden: ‘Ik roep u er dan toe op, broeders door de ontfermingen van God uw lichamen aan God te wijden als een levend offer.’ Hij roept niet echt op te sterven, al zien sommigen het wel. Volgens mij doelt hij op wat hij zegt over de wedloop, over de bereidheid je lichaam te onderwerpen aan de training als discipel die vereist is om een nieuw leven te verkrijgen. ‘Heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig.’ Anders gezegd: iedereen doet altijd alles op dezelfde manier, elke dag opnieuw. Wij gelovigen willen dat al te vaak domweg nadoen meegaan met wat iedereen doet. Maar hij zegt: ‘Maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken.’ Het Griekse woord voor transformatie Is metamorphosis. Dat wil je zeggen dat je iets volkomen nieuws wordt. Een rups die vlinder wordt. Een kikkervisje dat kikker wordt. Dat wil God ook voor ons: Dat wij een nieuw wezen worden. Vóór die tijd zijn wij ook waardevol en heeft Hij ons lief, maar Hij kijkt naar ons als naar een appelpit: Er zit zoveel potentie in dat kleine dingetje. Als het zich overgeeft aan het leven en sterven van Christus dan kan er zo veel uitkomen. Dat ziet God als Hij u ziet: Een ongelofelijk waardevol iemand die grootse dingen kan doen voor zijn Koninkrijk vol liefde en vol van zijn leven en ideeën kan zijn, echte resultaten kan opleveren. Maar het begint allemaal in uw denken. En dan zegt hij: ‘Om te kunnen onderscheiden wat Gods goede, welbehaaglijke en volmaakte wil is.’ Dallas Willard heeft gezegd: Een persoon is een geest met een wil. Om te veranderen heb je een andere geest nodig die leidt tot andere keuzes. Als je echt een ander mens wilt worden moet je beginnen met je denken, met dat wat je denkt. Mijn allereerste baantje was bij Pueblo Viejo in Tulsa, Oklahoma. Ik was toen 16. In dat Mexicaanse restaurant was de pikorde als volgt: Helemaal bovenaan, nog boven de bedrijfsleider, stond de barman. Om de een of andere reden zijn barmannen altijd vreselijk cool. Zij hebben hun eigen clubje. Daaronder staan de obers dan komen de gastheren en -vrouwen, dan de tafelafruimers en dan, helemaal onderaan in de rangorde staan de ‘expeditors.’ Dat was mijn eerste baantje. Dan breng je de borden van de keuken naar de obers. En verder moet je alle rotkarweitjes doen. Zoals de keuken schoonmaken. In een Mexicaans restaurant is dat echt smerig, al dat vet, spek, maïsmeel. Ik maak de keuken schoon. Hij is smetteloos. Iedereen is gereed om naar huis te gaan. Maar een ober was nog een bord met kaas en rijst vergeten. Dat smijt hij neer, want hij heeft haast. De boel valt op de vloer maar hij smeert hem gauw. Sorry, ik moet weg, zegt hij. Wat nou? denk ik. Dan zegt mijn baas: Schuller, ruim dat op, ik wil naar huis. Van binnen kóókte ik werkelijk. Er ging verschrikkelijk veel in mij om. Godzijdank bezocht ik in die tijd met mijn ouders Church on the Move. Daar sprak Willie George over het belang van ons denken en de waarde van ons werk. Ik weet nog dat dominee George zei: Als je je opgezadeld voelt met werk dat je tegenstaat doe het dan voor God. En ik dacht: Oké, ik laat mijn bitterheid en boosheid los. Normaal gesproken zou er stoom uit mijn oren zijn gekomen en had ik mij daarna agressief opgesteld tegenover die vent of juist meer als een christen, dat wil zeggen passief agressief. Weet u wel? Er zou bitterheid in mijn hart zijn geweest en ik zou slecht hebben geslapen denkend aan wat ik had moeten zeggen of doen. Maar ik volgde dominee George’s raad op en zei: God, ik ruim dit op voor U. Ik begon op te ruimen en dacht: Ik doe dit voor Jezus. En meende het. Ik was 16 en het was een openbaring voor mij om deze verandering door te maken, om het aan God te geven en het te doen om God te eren en te besluiten niet verbitterd, onverzoenlijk of passie agressief te zijn maar het te doen voor God. Dat was iets nieuws in mijn leven. Er zijn veel manieren waarop wij kunnen denken. Als wij ons denken een beetje wijzigen, kan dat alles zo veel beter maken. Misschien is het hoogste streven wel, uit te zoeken wat dat denken is en hoe wij ons kunnen trainen bepaalde dingen meer te denken en andere minder. Verander vandaag één negatieve gedachte in een positieve, één slechte in een goede en over vijf jaar zal uw leven heel anders zijn dan nu. Goede gedachten werpen altijd goede vruchten af en slechte gedachten slechte vruchten. Wij moeten uitzoeken hoe wij onze geest kunnen trainen om juist te denken. Amen? Wij weten allemaal dat dat zo is. Wilt u een betere vader worden, een betere partner, een betere opa of oma, een betere burger, een beter christen, een betere discipel, een moreler mens? Wilt u uw verslaving overwinnen? Ontspannen leven, ongehaast, vol liefde voor uw naaste, eerlijk, integer, onbezorgd levend in het Koninkrijk van God, elke dag weer verzadigd van zijn leven en liefde? Al die dingen beginnen met de manier waarop u denkt. Wilt u uw leven veranderen? Verander uw denken. Dat moet. Het begint met trainen. Niet door meer je best te doen, maar door dingen te doen die je denken beïnvloeden. Uw geest is als een tuin. Die moet je dagelijks onderhouden. Toen mijn opa Persley bij ons woonde, lang geleden maakte hij achter ons huis een tuin. Met planken maakte hij een soort zandbak waar hij van alles in gooide. Allerlei viezigheid, rotte eieren of zo, mochten wij niet weggooien. Rotte eieren, beschimmeld brood, koffiedik, bananenschillen. Dan riep hij: niet weggooien. Hij nam het mee naar zijn tuin en maakte van die vieze grond een superieure bodem en maakte een prachtige tuin met tomaten en wat niet al. En toen hij met mijn oma verhuisde naar Springfield, wat gebeurde er toen? In een paar weken werd de boel overwoekerd door onkruid. Zo is onze geest ook. Wat nodig is, is niet alleen zorgen dat je geest gezond blijft, maar ook onkruid wieden nieuwe gewassen zaaien. Bepaalde gedachten koesteren alsof je een gewas plant om een gewenste opbrengst te genereren. Het allerbelangrijkste in je leven is, je geest te bewaken en te trainen. Door wat je leest, de vrienden die je kiest, wat je bekijkt en beluistert. Deze kerk bezoeken is een goede manier, deze gemeenschap die een godvruchtige, goede manier van denken nastreeft. Ik daag u uit. Begin deze week uw gedachten te labelen. Gedachten die prominent zijn in uw leven nobele, inspirerende, briljante, fantasierijke gedachten… Label ze. Zeg: dat was interessant, mooi, vol naastenliefde. En omgekeerd. Als u bitterheid voelt of andere gedachten die u niet wilt. Als u worstelt met verslaving, met dingen die het in stand houden, geef ze een label. En niet schaamtevol, maar als een robot. Overlaad uzelf niet met verwijten, zeg niet: ik ben zo’n slappeling omdat ik niet van de chocoladetaart af kon blijven. Label het, merk het op en denk na over uw gedachten. Besteed aandacht aan de denkpatronen in uw leven. Want dat is waar die verandering begint. Wilt u uw wereld, uw omstandigheden veranderen? Verander uw denken. Het is goed nieuws. Het is simpel maar ook complex. Als u denkt zoals iedereen krijgt u de resultaten die iedereen krijgt.

  

Gebed

 

Vader, wij danken U en hebben U lief. Dank U voor wijsheid en kennis. Help ons, Heer, ons met Christus’ denken te bekleden, ons leven te veranderen door ons denken te veranderen. Wij hebben U zo lief, en danken U voor uw geduld met ons. Zoals een fruitboom, zullen wij vrucht dragen als de tijd daar is. Het hoeft niet altijd meteen. Wij danken U en hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

Vernieuw je denken!

12 juli 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan